Co aktuálně potřebujeme?

Zde najdete jakýsi „wishlist“ sestavený lékaři a dalšími odborníky z Neonatologického oddělení FN Motol. Jedná se o vybavení, přístroje a další předměty, které bychom rádi v budoucnu pořídili za přispění Vás – dárců Nadačního fondu N. Veškeré finanční dary Nadačnímu fondu N jsou použity pro zlepšování vybavení a prostředí Neonatologického oddělení při FN Motol.

Ohřívač mléka Barkey pro oddělení fyziologických novorozenců

Ohřívač mléka Barkey je snadno použitelný a praktický přístroj, který využívá suchý vzduch k ohřevu lahví s mlékem. Umožňuje tím bezmikrobiální manipulaci s lahvemi, která je při přípravě mléka pro předčasné nebo i termínové novorozence nezbytná.

Orientační cena: 75 000 CZK

Medela ohřívač Calesca

Ohřívač mléka Calesca rovněž využívá suché teplo k ohřátí mléka na tělesnou teplotu. Tím zabezpečuje nejenom vysoké hygienické podmínky a eliminuje riziko kontaminace, ale udržuje také nutričních hodnoty mateřského mléka. Vzhledem k jednoduché obsluze a individuálnímu ohřevu lahvičky/stříkačky je možné ohřívač umístit i na rooming-in pokoj a zapojit tím rodiče do péče o dítě.

Orientační cena: 30 000 CZK

Analyzátor mlék MIRIS

Každý jsme tak trochu jiný. A tak je to i s mlékem, které maminky svým nedonošeným miminkům na naší jednotku intenzivní péče nosí. Navíc předčasně narozeným mimikům k zajištění dostatečné energie k růstu a vývoji běžné mateřské mléko energeticky nestačí a je potřeba jej obohacovat speciálními přípravky, které dodávají přesné množství, tuků, cukrů a bílkovin. I když podle mnoha studií známe složení mateřského mléka, každá maminka ho může mít trochu jiné. Díky analyzátoru mlék dokážeme určit přesné složení mateřského mléka a obohatit mléko co nejpřesněji tak, aby nejlépe vyhovovalo danému miminku. Zároveň díky němu dokážeme odhalit případy, kdy je v mateřském mléce nezvyklý nedostatek některé ze základních složek, a adekvátně je miminku dodat jiným způsobem.

Orientační cena: 1 000 000 CZK

Laryngoskopy

Vzhledem k nezralosti plic nebo vývojovým vadám mívá mnoho dětí na naší jednotce intenzivní péče dechové obtíže. Pokud jim nestačí neinvazivní podpora dýchání maskou, je potřeba zavést do plic tenkou trubičku, díky které můžeme pomocí speciálních přístrojů vytvářet umělé vdechy, které zajišťují dostatečné okysličení tkání a orgánů. Zobrazení dýchacích cest a zavedení této trubičky nám umožňuje laryngoskop. Ten se skládá ze lžíce a těla, které jsou spojené. Jednotlivé značky mají jiný typ spojení obou částí a vzhledem k nutné dezinfekci a následnému sterilnímu obalu lžíce není možné kompatibilitu předem ozkoušet. Na oddělení bychom uvítali laryngoskopy pouze jedné značky s jednotným systémem spojení, díky čemuž bude i manipulace s laryngoskopy snazší a rychlejší.

Orientační cena: 60 000 CZK

Parker Laboratories Thermasonic Gel Warmer - ohřívač na gel pro ultrazvukové vyšetření

Ultrazvukové vyšetření je snadno dostupné, šetrné a přitom velmi přínosné vyšetření bez radiačního záření. Pomocí ultrazvuku jsme schopni přehledně zobrazit především mozek, srdce a jiné břišní orgány. Aby ultrazvukové vlny prošly kůží a dalšími tkáněmi a výsledný obraz byl co nejlepší, musí se jako vodivé prostředí využít gel. Aplikace studeného gelu na kůži může předčasně narozeným novorozencům způsobovat výrazný dyskomfort či narušit termoregulaci. Speciální ohřívač gel zahřeje na tělesnou teplotu a vyšetření je pro novorozence mnohem šetrnější.

Orientační cena: 2 000 CZK

Polohovací pomůcky

Předčasné narozené děti tráví dlouhou dobu v inkubátoru, občas i v umělém spánku bez běžného pohybu. Každý den několikrát denně cvičí pod vedením proškolených fyzioterapeutů a rehabilitačních specialistů, kteří k tomuto využívají různých polohovacích pomůcek. Speciální rehabilitační cvičení pak podporují přirozené dýchání, správný pohyb potravy střevem a mnoho dalšího.

Orientační cena: 25 000 CZK

„Potřebujeme ticho“

Mozek nedonošeného miminka je velmi citlivý na podněty, které dostává z vnějšího prostředí. Pro správný vývoj mozku je potřeba klidné a příjemné prostředí a my se tomuto snažíme na oddělení přiblížit. Tzv. „ucho“ detekuje zvuk z prostředí a pomocí barevných světel indikuje, kdy je v prostředí příliš vysoká hladina hluku.

Orientační cena: 2 000 CZK

Počítačové vybavení

K medicíně neodmyslitelně patří i počítače. Vzhledem k digitalizaci zdravotnictví je momentálně většina informací uložena v informačních systémech, které jsou využívány pro veškerou administrativu spojenou s narozením a další hospitalizací miminka. Počítače jsou často zapnuté a využívané celé dny a noci a potřebujeme, aby i přes to byly rychlé a spolehlivé.

Orientační cena: 100 000 CZK

Zvyšování kvalifikace personálu

Nadále hodláme podporovat další vzdělávání našich kolegů z neonatologického oddělení, které nám umožní ještě lépe pečovat o naše malé svěřence. Podle aktuální situace a potřeby můžeme podpořit například školení pro laktační poradkyně, dále pak třeba účast na kongresech a dalších vzdělávacích akcích.