Nadstandardní přístrojové vybavení

Na některé specializované přístroje, které vzhledem ke komplikovaným případům na našem oddělení potřebujeme, nepřispívá systém veřejného pojištění. Proto jejich pořízení financujeme z darů prostřednictvím Nadačního fondu N.

Lepší start pro miminka

Některé přístroje či vybavení sice neslouží přímo k záchraně života našich malých bojovníků, přesto se jedná o předměty velmi užitečné. Například prostřednictvím VIDEOKAMER, pořízených z prostředků Nadačního fondu N, mohou rodiče i další blízcí sledovat své miminko každý den, ať už bydlí kdekoliv.

Zlepšování prostředí na oddělení

Aby se na oddělení cítili všichni dobře – rodiče, děti a i personál, podporuje Nadační fond N různé investiční akce změřené na doplňování nábytkového vybavení a úpravy interiéru oddělení.

Zvyšování kvalifikace personálu

Medicína a poznatky v ní se rychle vyvíjí. Aby lékaři, sestry a další personál na neonatologickém oddělní mohli poskytovat skutečně špičkovou péči, musí se stále vzdělávat a vyměňovat si zkušenosti s kolegy z oboru.

Náš transparetní účet

Podívejte se na pohyby na našem transparentním účtu!

123123123/0100