Projevte své sympatie našemu poslání a zapojte se! Každý nám může pomoci podle svých možností

Finanční pomoc – jednorázový dar

Nejjednodušší formou pomoci je poslat nám finanční příspěvek. Jsme vděční za jakoukoliv částku, kterou beze zbytku využijeme v souladu se cíli našeho fondu. Pomozte nám zlepšovat přístrojové vybavení Neonatologického oddělení při FN Motol, zpříjemňovat prostředí pro personál i naše malé pacienty a jejich doprovod a zvyšovat kvalifikaci personálu!

více/méně

Náš nadační fond disponuje jak transparentním, tak běžným účtem – volba účtu je čistě na vás!
Veškeré dary jsou daňově uznatelnou položkou – pro vystavení potvrzení nás kontaktujte zde.
Přispívat mohou jednotlivci i firemní dárci.
Pro obě skupiny máme přitom podle potřeby k dispozici vzory darovacích smluv ke stažení

Příspěvek na transparentní účet: 123123123/0100

Pokud přispějete na tento účet, budou údaje o vašem daru viditelné komukoliv.

Příspěvek na účet fondu: 68235-041/0100 vedený u Komerční banky

Příspěvky od dárců na tento účet jsou viditelné pouze pro zástupce Nadačního fondu N.

Vzory darovacích smluv ke stažení

Zde si můžete stáhnout vzor darovací smlouvy pro fyzické osoby, nebo pro podnikatele / právnické osoby. Zašlete nám dva originály vyplněných a podepsaných smluv a my Vám jeden nám podepsaný originál obratem vrátíme zpět.

Finanční pomoc – pravidelné darování

Staňte se pravidelnými dárci našeho Nadačního fondu N. Nastavte si pravidelný příkaz ve své bance a zasílejte nám jakoukoliv, třeba i drobnou, částku. I z drobných příspěvků dokážeme velké věci!

více/méně

Na konci kalendářního roku pak máte možnost požádat o potvrzení o daru. Vystavíme Vám potvrzení, které lze uplatnit jako odečitatelnou položku v daňovém přiznání, za všechny Vaše úhrnné příspěvky za celý kalendářní rok.

Pravidelný příspěvek na transparentní účet: 123123123/0100

Pokud budete přispívat na tento účet, budou údaje o vašem daru viditelné na transparetním účtu komukoliv.

Příspěvek na účet fondu: 68235-041/0100 vedený u Komerční banky

Příspěvky od dárců na tento účet jsou viditelné pouze pro zástupce Nadačního fondu N.

DMS

Dárcovská sms je rychlý a oblíbený způsob, jak našemu nadačnímu fondu přispět. Zpracování darů pro náš fond zajišťuje renomované Fórum dárců. Máte možnost nám poslat jak jednorázovou DMS, tak si nastavit zasílání DMS pravidelně.

Jednorázová DMS

Zašlete DMS ve tvaru DMS PLNANARUC na telefonní číslo 87 777. Cena DMS je 30 Kč. Nadační fond obdrží z Vašeho daru čistou částku 28,50 Kč.

Roční DMS

Zašlete DMS ve tvaru DMS ROK PLNANARUC na telefonní číslo 87 777. Každý měsíc se automaticky odešle DMS za 30 Kč. Nadační fond obdrží z Vašeho daru čistou částku 28,50 Kč.

Firemní dárcovství

V mnoha firmách a společnostech má přispívání na dobrou věc dlouhou tradici. Firemní dárcovství má mnoho podob, od finančních příspěvků po sbírky organizované samotnými zaměstnanci.

více/méně

Náš Nadační fond si velice váží podpory firem – s mnohými z nich spolupracujeme již dlouhou dobu. Většinou na počátku stála osobní zkušenost některého ze zaměstnanců s předčasně narozeným miminkem a následným pobytem na našem oddělení. Po návratu do práce na nás nezapomněli a do pomoci zapojili i svou firmu.

Zkuste se zeptat i u Vás, jaké jsou možnosi firemního dárcovství!

Kontaktuje nás

Kontaktujte nás přímo, a domluvíme podmínky darovací smlouvy či jiné firemní spolupráce přímo dle potřeb Vaší společnosti.