Nadační fond "N"

Nadační fond "N" píše svoji historii už od roku 1999 (navázal na činnost předchozí Nadace "N", která byla založena roku 1993) a jeho základním posláním je rozvíjet a zlepšovat neonatologickou péči ve Fakultní nemocnici v Motole. Spoluzakladatel Nadačního fondu "N" Doc. MUDr. Petr Zoban, CSc. poukazuje na dva hlavní důvody vzniku fondu. Jedná se především o zlepšení vybavení pracoviště o nadstandardní specializované přístroje a zároveň o rozšíření erudice odborného personálu.

 

Zdejší vysoce specializované pracoviště neonatologie poskytuje komplexní péči novorozencům všech hmotnostních kategorií, zejména pak těžce nezralým a kriticky nemocným pacientům se selhávajícími životními funkcemi, s nutností ventilační a oběhové podpory, pro které je určena jednotka intenzivní - resuscitační péče a oddělení specializované péče. Jedná se o jediné pracoviště v České republice, které může využívat 24 hod.denně, 7 dní v týdnu komplexní zázemí všech oborů dětského lékařství, veškerý laboratorní a vyšetřovací servis. Vše na nejvyšší úrovni. Proto se zde koncentrují novorozenci s vrozenými vývojovými vadami z celé republiky, jejichž porod je primárně plánovaný ve FN Motol zejména proto, aby akutní péče byla možná co nejdříve po porodu.

 

Předčasných porodů stále přibývá - je potřeba se připravit

Každé desáté dítě na světě se narodí předčasně, tedy dříve než ve 37. týdnu těhotenství. Ročně se tak jedná o 15 milionů dětí. Na předčasném porodu se podílí celá řada faktorů. Od vzrůstajícího věku rodiček po nejrůznější infekce či jiná základní onemocnění matek, důležitou roli hraje i asistovaná reprodukce. Přesnou příčinu předčasného porodu se však velmi často nepodaří odhalit vůbec. I proto je neonatologie velkou výzvou pro odborníky a nadějí pro čím dál větší počet dětí i rodičů.

 

 

Složení správní rady Nadačního fondu "N"

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Správní rada    

    předseda:                            prim. MUDr. Miloš Černý

    místopředseda                     Mgr.  Kateřina Procházková

    členové:                              doc. MUDr. Petr Zoban, CSc.; MUDr. Veronika Krejčová; Eva Mlejnská                                              

Dozorčí rada:

předseda:                                 MUDr. Radim Brabec

členové:                                    MUDr. Petra Krupičková; Jana Vojtková

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Výroční zpráva 2011 ke stažení zde

Výroční zpráva 2012 ke stažení zde

Výroční zpráva 2013 ke stažení zde

Výroční zpráva 2014 ke stažení zde

Výroční zpráva 2015 ke stažení zde

 

Účetnictví a audit provádí společnost: Diligens s. r. o.  -  Ing. Pavla Císařová, CSc.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

Bankovní spojení transparentní účet Nadačního fondu "N": 123123123/0100 -  Komerční banka, a. s.

 

Darovací smlouva pro Nadační fond "N" pro fyzické osoby je ke stažení zde

Darovací smlouva pro Nadační fond "N" pro právnické osoby je ke stažení zde

 

Poznámka: Po převedení příslušné částky na účet Nadačního fondu "N" si, prosím, stáhněte příslušnou smlouvu, vyplňte, podepište a zašlete ve 2 originálech na adresu Nadačního fondu "N" do Fakultní nemocnice Motol k rukám paní Jany Vojtkové. Zde smlouvu podepíše předseda Nadačního fondu "N" a společně s vydaným potvrzením vám bude 1 smlouva zaslána zpět pro účely odečtu z daňového základu.

Za každou zaslanou finanční pomoc předem děkujeme.