O Nadačním fondu N

Našim posláním je poskytovat konkrétní a viditelnou pomoc Neonatologickému oddělení s JIRP ve FN Motol.

Nadační fond N píše svoji historii už od roku 1999 (navázal plyunule na činnost předchozí Nadace N, která byla založena roku 1993). Jeho základním posláním je rozvíjet a zlepšovat neonatologickou péči ve Fakultní nemocnici v Motole. Spoluzakladatel Nadačního fondu N Doc. MUDr. Petr Zoban, CSc. poukazuje na dva hlavní důvody vzniku fondu. Jedná se především o zlepšení vybavení pracoviště o nadstandardní specializované přístroje, a zároveň o rozšíření erudice odborného personálu.

Zdejší vysoce specializované pracoviště neonatologie poskytuje komplexní péči novorozencům všech hmotnostních kategorií, zejména pak těžce nezralým a kriticky nemocným pacientům se selhávajícími životními funkcemi, s nutností ventilační a oběhové podpory, pro které je určena jednotka intenzivní – resuscitační péče a oddělení specializované péče. Jedná se o jediné pracoviště v České republice, které může využívat 24 hod. denně, 7 dní v týdnu komplexní zázemí všech oborů dětského lékařství, veškerý laboratorní a vyšetřovací servis. Vše na nejvyšší úrovni. Proto se zde koncentrují novorozenci s vrozenými vývojovými vadami z celé republiky, jejichž porod je primárně plánovaný ve FN Motol zejména proto, aby akutní péče byla možná co nejdříve po porodu.

Více o Neonatologickém oddělení s JIRP při FN Motol

FN Motol je největším zdravotnickým zařízením v tuzemsku. Neonatologické oddělení pečuje o malé pacienty z celé republiky.

Novorozenecké oddělení s jednotkou intenzivní a resuscitační péče (JIRP) je integrální součástí Perinatologického centra Gynekologicko-porodnické kliniky FN v Motole a UK 2. LF v Praze. Ročně se zde porodí a ošetří přes 3000 novorozenců z Prahy i ostatních regionů ČR. Základním cílem této kliniky je poskytovat šetrnou, ohleduplnou a přitom efektivní a kvalifikovanou neonatologickou péči. Poskytují komplexní péči novorozencům všech hmotnostních kategorií, zejména pak těžce nezralým a kriticky nemocným, pro které je určena jednotka intenzivní a resuscitační péče a oddělení specializované péče.

Toto vysoce specializované pracoviště neonatologie poskytuje komplexní péči novorozencům všech hmotnostních kategorií, zejména pak těžce nezralým a kriticky nemocným pacientům se selhávajícími životními funkcemi, s nutností ventilační a oběhové podpory, pro které je určena jednotka intenzivní a resuscitační péče a oddělení specializované péče. Jedná se o jediné pracoviště v České republice, které může využívat 24 hod. denně, 7 dní v týdnu komplexní zázemí všech oborů dětského lékařství a veškerý laboratorní a vyšetřovací servis – vše na nejvyšší úrovni. Právě díky zázemí dětské části FN Motol se zde koncentrují novorozenci s vrozenými vývojovými vadami z celé republiky (ať už – porody těchto dětí jsou často již předem plánované ve FN Motol zejména proto, aby akutní a multidisciplinární péči bylo možné zahájit co nejdříve po narození.

Více informací najdete zde.

Tváře Nadačního fondu N

Správní rada Nadačního fondu N je šestičlenná a všichni její členové jsou úzce spjati s činností Neonatologického oddělení při Fakultní nemocnici Motol. Tak může být pomoc fondu skuečně adresná a tam, kde je potřeba. Odkaz na zápis Nadačního fondu N do Rejstříku najdete zde.

Petra Havlenová - Mazačová

Maminka Aničky – „absolventky“ neonatologického oddělení s JIRP při FN Motol

Předsedkyně správní rady Nadačního fondu N

Petra je maminkou nedonošené dcery Aničky, po jejímž narození se v dubnu 2019 zapojila do činnosti Nadačního fondu N, od konce května 2020 je jeho předsedkyní. Pracuje v oblasti nákupu a logistiky. Ráda se učí nové věci a přijímá nové výzvy. Prací pro Nadační fond N by chtěla  vyjádřit vděčnost oddělení Neonatologie za záchranu života své dcery a zároveň rozšířit do povědomí lidí informaci  o křehkosti, jedinečnosti a důležitosti práce lékařů a sester na tomto oddělení. Snaží se získat co nejvíce finančních prostředků pro oddělení Nadační fond N. Mezi její koníčky kromě péče o rodinu patří pěší turistika, vážná hudba, literatura a zahradničení.

Doc. MUDr. Jan Janota, PhD.

 Primář Neonatologického oddělení s JIRP při FN MotolMístopředseda správní rady Nadačního fond N

Vystudoval 2. lékařskou fakultu Univerzity Karlovy v Praze. Po atestacích z pediatrie a neonatologie se specializoval se na kritické stavy novorozenců provázené systémovou zánětovou odpovědí. V roce 2003 získal titul PhD. na 1. lékařské fakultě UK. V roce 2012 byl jmenován čestným konzultantem – Visiting Consultant, Neonatologist, Coombe Women and Infants University Hospital, Dublin, Ireland. V roce 2009 byl jmenován docentem pro obor pediatrie Univerzity Karlovy v Praze (2. lékařská fakulta).  Od března 2020 je primářem Novorozeneckého oddělení s jednotkou intenzivní a resuscitační péče Gynekologicko-porodnické kliniky 2. LF UK a FN Motol.

Bc. Renata Jungmanová

Vrchní sestra Neonatologického oddělení s JIRP při FN Motol
Členka správní rady Nadačního fond N

V roce 1992 ukončila SZŠ Kladno v oboru dětská sestra. V letech 2007- 2010 studovala obor ošetřovatelství na Vysoké škole zdravotnictví a sociální práce sv. Alžbety v Příbrami.
Do FN Motol jsem nastoupila v r. 2004 na Jednotku specializované péče, na této jednotce byla ve funkci staniční sestry od r. 2018 do r. 2020. Od r. 2020 působí jako vrchní sestra Novorozeneckého oddělení FN Motol.
Práce dětské sestry je pro mě celý život i koníčkem, jsem ráda, že jsem tento obor zvolila.“

MUDr. Jakub Tkaczyk

Lékař na Neonatologickém oddělení s JIRP při FN MotolČlen správní rady Nadačního fond N

Již v průběhu studia na 2. lékařské fakultě se zajímal o neonatologii a od promoce r. 2004 pracuje na Novorozeneckém odd. FN v Motole, od r. 2013 jako vedoucí lékař Odd. intermediární péče. Po atestaci z pediatrie a neonatologie absolvoval stáž v kodaňské Rigshospitalet. Je součástí týmu Centra multidisciplinární péče sledujícího dlouhodobý vývoj našich pacientů, spoluzakladatel Nedonošeného pikniku. Rád se podílí na výuce studentů pre- i postgraduálních. Mezi záliby patří sport (zejména běhání) a hudba.

 

MUDr. Gabriela Myšáková

Lékařka na Neonatologickém oddělení s JIRP při FN MotolČlenka správní rady Nadačního fond N

Absolvovala 2. lékařskou fakultu Univerzity Karlovy v roce 2017 a od téhož roku pracuje na Novorozeneckém oddělení s JIRP v Motole. V průběhu studia absolvovala stáž na dětském oddělení v Bangkokské nemocnici, od nástupu na novorozenecké oddělení aktivně přednáší na konferencích a publikuje vědecké články. Mezi její hlavní koníčky patří sport, především pak netradiční sport spikeball/roundnet. Je spoluzakladatelkou České roundnet asociace, evropské Spikeball roundnet asociace a nyní je také zakládajícím členem světové roundnet federace

MUDr. Barbora Fišárková PhD

Lékařka na Neonatologickém oddělení s JIRP při FN Motol
Člen správní rady Nadačního fondu N

Po studiu na 2. lékařské fakultě jsem nastoupila na Novorozenecké oddělení s JIRP ve FN v Motole, kde jsem dosud odpracovala 15 let, v letech 2005 – 2013 jako vedoucí lékař odd. fyziologických novorozenců. Mezi mé pracovní náplně patřila i práce v Centru komplexní péče o děti s poruchami vývoje. Zároveň jsem učila na 2.LF, částečně v rámci postgraduálního studia na ústavu patofyziologie, většinou ale v rámci výuky neonatologie. V roce 2009 jsem se stala spoluautorkou knihy: Narodilo se předčasně. Od roku 2015 jsem instruktorem novorozenecké resuscitace v NLS kurzech. Mám 1 syna. Mezi mé koníčky patří hra na violoncello. 

Dozorčí rada fondu je tříčlenná a dohlíží na řádný výkon činnosti Fondu v souladu se stanovami.

MUDr. Radim Brabec

Lékař na Neonatologickém oddělení s JIRP při FN Motol
Předseda dozorčí rady Nadačního fondu N

Promoval v roce 1994 na 2. lékařské fakultě University Karlovy, má atestaci z pediatrie a neonatologie. Po promoci nastoupil jako sekundární lékař na Novorozenecké oddělení ve Fakultní nemocnici v Motole, od r. 2013 zde pracuje jako vedoucí lékař Novorozenecké JIRP. Podílel se na několika mezinárodních klinických studiích, je autorem resp. spoluatorem řady publikcí vč. odborné monografie “Neonatologie”. Je členem České neonatologické společnosti.

MUDr. Petra Krupičková

Lékařka na Neonatologickém oddělení s JIRP při FN Motol
Členka dozorčí rady Nadačního fondu N

Absolvovala 2. lékařskou fakultu UK v roce 2010 a poté nastoupila na Novorozenecké oddělení s JIRP ve FN Motol. V roce 2018 obhájila doktorský titul na téma Tkáňová mikrocirkulace při srdeční zástavě. Mezi lety 2015-2019 se při mateřské dovolené věnovala laktačnímu poradenství a práci v ambulanci praktického lékaře pro děti a dorost. Má 2 děti. 

MUDr. Martina Frantová

Lékařka na Neonatologickém oddělení s JIRP při FN Motol
Členka dozorčí rady Nadačního fondu N

V roce 2016 absolvovala Lékařskou fakultu v Košicích na Slovensku, v průběhu svého studia se věnovala analýze složení mateřského mléka na Novorozenecké JIRP v Košické nemocnici. Následně nastoupila na Novorozenecké oddělení s JIRP ve FN v Motole. Do její pracovní náplně patří mimo jiné také péče novorozence v Centru komplexní péče, které dlouhodobě sleduje naše předčasně narozené děti a děti s vývojovými vadami. Od roku 2019 s kolegyní MUDr. Gabrielou Mlčochovou spravují sociální sítě Nadačního fondu N. Mezi její hobby patří cvičení jógy.

 

Další informace o Nadačním fondu N

Stanovy fondu

Seznamte se se stanovami Nadačního fondu N a také si je případně stáhněte.

Výroční zprávy fondu

Podívejte se na nejnovější výroční zprávu Nadačního fondu N, případně pak na výroční zprávy z dřívějších let.

Chcete nějaké další informace?

Můžete nás kontaktovat na uvedených kontaktech!