O Nadačním fondu N

Našim posláním je poskytovat konkrétní a viditelnou pomoc Neonatologickému oddělení s JIRP ve FN Motol.

Nadační fond N píše svoji historii už od roku 1999 (navázal plyunule na činnost předchozí Nadace N, která byla založena roku 1993). Jeho základním posláním je rozvíjet a zlepšovat neonatologickou péči ve Fakultní nemocnici v Motole. Spoluzakladatel Nadačního fondu N Doc. MUDr. Petr Zoban, CSc. poukazuje na dva hlavní důvody vzniku fondu. Jedná se především o zlepšení vybavení pracoviště o nadstandardní specializované přístroje, a zároveň o rozšíření erudice odborného personálu.

Zdejší vysoce specializované pracoviště neonatologie poskytuje komplexní péči novorozencům všech hmotnostních kategorií, zejména pak těžce nezralým a kriticky nemocným pacientům se selhávajícími životními funkcemi, s nutností ventilační a oběhové podpory, pro které je určena jednotka intenzivní – resuscitační péče a oddělení specializované péče. Jedná se o jediné pracoviště v České republice, které může využívat 24 hod. denně, 7 dní v týdnu komplexní zázemí všech oborů dětského lékařství, veškerý laboratorní a vyšetřovací servis. Vše na nejvyšší úrovni. Proto se zde koncentrují novorozenci s vrozenými vývojovými vadami z celé republiky, jejichž porod je primárně plánovaný ve FN Motol zejména proto, aby akutní péče byla možná co nejdříve po porodu.

Více o Neonatologickém oddělení s JIRP při FN Motol

FN Motol je největším zdravotnickým zařízením v tuzemsku. Neonatologické oddělení pečuje o malé pacienty z celé republiky.

Novorozenecké oddělení s jednotkou intenzivní a resuscitační péče (JIRP) je integrální součástí Perinatologického centra Gynekologicko-porodnické kliniky FN v Motole a UK 2. LF v Praze. Ročně se zde porodí a ošetří přes 3000 novorozenců z Prahy i ostatních regionů ČR. Základním cílem této kliniky je poskytovat šetrnou, ohleduplnou a přitom efektivní a kvalifikovanou neonatologickou péči. Poskytují komplexní péči novorozencům všech hmotnostních kategorií, zejména pak těžce nezralým a kriticky nemocným, pro které je určena jednotka intenzivní a resuscitační péče a oddělení specializované péče.

Toto vysoce specializované pracoviště neonatologie poskytuje komplexní péči novorozencům všech hmotnostních kategorií, zejména pak těžce nezralým a kriticky nemocným pacientům se selhávajícími životními funkcemi, s nutností ventilační a oběhové podpory, pro které je určena jednotka intenzivní a resuscitační péče a oddělení specializované péče. Jedná se o jediné pracoviště v České republice, které může využívat 24 hod. denně, 7 dní v týdnu komplexní zázemí všech oborů dětského lékařství a veškerý laboratorní a vyšetřovací servis – vše na nejvyšší úrovni. Právě díky zázemí dětské části FN Motol se zde koncentrují novorozenci s vrozenými vývojovými vadami z celé republiky (ať už – porody těchto dětí jsou často již předem plánované ve FN Motol zejména proto, aby akutní a multidisciplinární péči bylo možné zahájit co nejdříve po narození.

Více informací najdete zde.

Tváře Nadačního fondu N

Správní rada Nadačního fondu N je šestičlenná a všichni její členové jsou úzce spjati s činností Neonatologického oddělení při Fakultní nemocnici Motol. Tak může být pomoc fondu skuečně adresná a tam, kde je potřeba. Odkaz na zápis Nadačního fondu N do Rejstříku najdete zde.

MUDr. MILOŠ ČERNÝ

Primář Neonatologického oddělení s JIRP při FN Motol
Předseda správní rady Nadačního fond N

Absolvoval Fakultu dětského lékařství (současnou 2. lékařskou fakultu UK) v r. 1983.  Od r. 2013 je primářem Novorozeneckého oddělení s jednotkou intenzivní a resuscitační péče Gynekologicko-porodnické kliniky 2. LF UK a FN Motol. Má více než 100 publikací v zahraničním i domácím tisku, je členem výboru České neonatologické společnosti. Od r. 2013 vykonává funkci předsedy správní rady Nadačního fondu N.

Mgr. KATEŘINA FUKALOVÁ PROCHÁZKOVÁ

Podnikatelka, maminka Vojtíška – „absolventa“ Neonatologického odděleníMístopředseda správní rady Nadačního fond N

Kateřina Procházková je maminkou nedonošeného syna, po jehož narození (2012) se zapojila do činnosti Nadačního fondu N. Podniká v oblasti reklamy, marketingu a PR, přitom se snaží získat co nejvíce finančních prostředků, které putují do rozvoje neonatologického oddělení v Motole.

Doc.MUDr. PETR ZOBAN, CSc.

Zakladatel Nadace N – předchůdce Nadačního fondu N
Člen správní rady Nadačního fond N

Doc. MUDr. Petr Zoban, CSc., je absolventem Fakulty dětského lékařství (dnes 2. Lékařské fakultě) UK v Praze. Svou profesní dráhu spojil s FN v Motole a 2. LF UK v Praze, kde působí dodnes. V letech 1974 – 1995 pracoval na 1. Dětské klinice jako sekundární lékař, v období 1995 – 2013 vedl Neonatologické oddělení.
Učitelem Fakulty dětského lékařství (nyní 2. lékařské fakulty) UK je od roku 1978. Opakovaně zastával funkci proděkana pro pregraduální a postgraduální vzdělávání v oboru dětského lékařství a neonatologie. Je členem České pediatrické společnosti a České neonatologické společnosti, jejíž byl spoluzakladatelem a po 2 funkční období předsedou. V letech 2006-10 byll členem exekutivy Evropské asociace perinatální medicíny (EAPM).

MUDr. VERONIKA KREJČOVÁ

Lékařka na Neonatologickém oddělení s JIRP při FN MotolČlen správní rady Nadačního fond N

Absolvovala Fakultu dětského lékařství Univerzity Karlovy v Praze v roce 1988, v roce 1991 složila atestaci z pediatrie, v roce 1994 z neonatologie.
Od roku 1999 pracuje na novorozeneckém oddělení s JIRP v Praze v Motole. Absolvovala řadu vzdělávacích kurzů a odborných zahraničních stáží (ve Švýcarsku, v USA, Velké Británii, v Rakousku). Největším koníčkem je pro ni práce, dalšími koníčky příroda, sport (lyže, kolo – mezinárodní rozhodčí MTB), cestování.

EVA MLEJNSKÁ

Floristka, maminka 4 dětíČlen správní rady Nadačního fond N

Je absolventkou Střední zahradnické školy na Mělníku, floristka, maminka 4 dětí, členka správní rady Nadačního fondu N. V současné době se věnuje květince U Sedmikrásek.

MUDr. BARBORA FIŠÁRKOVÁ PhD

Lékařka na Neonatologickém oddělení s JIRP při FN Motol
Člen správní rady Nadačního fondu N

Po studiu na 2. lékařské fakultě jsem nastoupila na Novorozenecké oddělení s JIRP ve FN v Motole, kde jsem dosud odpracovala 15 let, v letech 2005 – 2013 jako vedoucí lékař odd. fyziologických novorozenců. Mezi mé pracovní náplně patřila i práce v Centru komplexní péče o děti s poruchami vývoje. Zároveň jsem učila na 2.LF, částečně v rámci postgraduálního studia na ústavu patofyziologie, většinou ale v rámci výuky neonatologie. V roce 2009 jsem se stala spoluautorkou knihy: Narodilo se předčasně. Od roku 2015 jsem instruktorem novorozenecké resuscitace v NLS kurzech. Mám 1 syna. Mezi mé koníčky patří hra na violoncello. 

Dozorčí rada fondu je tříčlenná a dohlíží na řádný výkon činnosti Fondu v souladu se stanovami.

MUDr. Radim Brabec

Lékař na Neonatologickém oddělení s JIRP při FN Motol
Předseda dozorčí rady Nadačního fondu N

Promoval v roce 1994 na 2. lékařské fakultě University Karlovy, má atestaci z pediatrie a neonatologie. Po promoci nastoupil jako sekundární lékař na Novorozenecké oddělení ve Fakultní nemocnici v Motole, od r. 2013 zde pracuje jako vedoucí lékař Novorozenecké JIRP. Podílel se na několika mezinárodních klinických studiích, je autorem resp. spoluatorem řady publikcí vč. odborné monografie “Neonatologie”. Je členem České neonatologické společnosti.

MUDr. Petra Krupičková

Lékařka na Neonatologickém oddělení s JIRP při FN Motol
Členka dozorčí rady Nadačního fondu N

Absolvovala 2. lékařskou fakultu UK v roce 2010 a poté nastoupila na Novorozenecké oddělení s JIRP ve FN Motol. V roce 2018 obhájila doktorský titul na téma Tkáňová mikrocirkulace při srdeční zástavě. Mezi lety 2015-2019 se při mateřské dovolené věnovala laktačnímu poradenství a práci v ambulanci praktického lékaře pro děti a dorost. Má 2 děti. 

Lenka Vaníčková-Kubů

Vrchní sestra na Neonatologickém oddělení s JIRP při FN Motol
Členka dozorčí rady Nadačního fondu N

V roce 1996 ukončila Střední zdravotnickou školu v oboru všeobecná sestra v Praze.
Po ukončení SZŠ nastoupila na Novorozenecké oddělení na stanici Intenzivní péče ve FN Motol. Absolvovala Kurz psychologie a pedagogiky dítěte, Laktační poradenství a Specializační vzdělávání v oboru Intenzivní péče v pediatrii. Od roku 2015 byla ve funkci staniční sestry na Jednotce specializované péče pro novorozence. Od roku 2018 až doposud vrchní sestra Novorozeneckého odd. V roce 2019 zvolena členkou revizní komise pro Nadační fond „N“.

Další informace o Nadačním fondu N

Stanovy fondu

Seznamte se se stanovami Nadačního fondu N a také si je případně stáhněte.

Výroční zprávy fondu

Podívejte se na nejnovější výroční zprávu Nadačního fondu N, případně pak na výroční zprávy z dřívějších let.

Chcete nějaké další informace?

Můžete nás kontaktovat na uvedených kontaktech!