12. týden těhotenství

16.11.2014 18:28

Co se děje s maminkou 12. týden těhotenství?

Vaše postava se pomalu začíná měnit, výška dělohy dosahuje těsně nad sponu stydkou.
Přibližně právě 12. týden těhotenství vám již lékař předá těhotenskou průkazku s výsledky všech dosavadních vyšetření. Je to Váš nejdůležitější dokument v těhotenství, kam se budou zaznamenávat všechny informace, výsledky a odevzdáte ji až při porodu.

V období mezi 10. a 13. týdnem máte rovněž možnost absolvovat tzv. Prvotrimestrální screening genetických vad plodu. Jedná se o integrované zhodnocení krevních odběrů a ultrazvukového vyšetření plodu, jehož výsledkem je míra rizika postižení plodu chromozomální vadou. Součástí vyšetření je provedení ultrazvuku a odběru krve. Odběr krve se provede obvykle v 10. týdnu těhotenství, následuje ultrazvukové vyšetření, které se provádí od začátku 11. do konce 13. týdne těhotenství. Na konci tohoto vyšetření vám bude sdělen výsledek testu, který je vaše individuální riziko Downova syndromu a jiných genetických vad.

Toto riziko závisí na hlavně na věku matky a  šířce šíjového projasnění (NT - nuchální translucence), ale rovněž na přítomnosti či nepřítomnosti nosní kůstky, srdeční frekvenci plodu, průtoku krve přes trojcípou chlopeň srdce plodu, krevním průtoku v ductus venosus plodu, přítomnosti či nepřítomnosti vrozených vývojových abnormalit a hladině hormonů (volného ß-hCG a PAPP-A) v krvi ženy. Toto vyšetření je velmi citlivé a je přesnější než screeningové vyšetření v 16. týdnu těhotenství, musí ale být prováděno lékařem k tomuto vyšetření speciálně vyškoleným.

Dle výsledného rizika Vám poté bude navržen další postup – v případě vysokého, eventuelně středního rizika doporučeno provedení invazivního vyšetření jehlou (amniocentéza, odběr choriových klků), které potvrdí, nebo vyvrátí genetickou vadu.
Při zvýšeném riziku vrozených vad bude také nabídnuta konzultace klinickým genetikem, který na základě vašeho rozhodnutí rozhodne o provedení invazivního diagnostického vyšetření či nikoliv.

Správné držení těla

Snažte si zvyknou a dbát na správné držení těla. Je to nejlepší metoda, jak předejít tak častým bolestem páteře ve vyšším stupni těhotenství, kdy přiberete na váze a budete méně pohyblivá.
Zafixujte si tedy správný postoj a správný sed na židli (zvednout bradu a dívat se zpříma, ramena táhnout dolů, lopatky k sobě, zpevnit břicho). 

Jak roste miminko 12. týden těhotenství?

12. týden těhotenství se začínají zevní pohlavní orgány postupně odlišovat. U plodů mužského pohlaví, ve srovnání s plody ženského pohlaví, roste rychleji do délky pohlavní hrbolek (budoucí penis). Rozdíly jsou ale dosud malé, v praxi je rozlišení obou pohlaví obtížné, s menší spolehlivostí.

Nadační fond N

V zevních pohlavních orgánech plodů ženského pohlaví sice také pohlavní hrbolek roste, ale podstatně méně. Je základem poštěváčku.

Nadační fond N

Jak vypadá miminko 12. týden těhotenství?

Plod měří na konci tohoto týdne od temene k zadečku asi 6 cm, váží asi 10-13g.

Nadační fond N

Plod stáří 11+2 týdne a velikosti 47 mm. Je vidět hlava s nosem, jasnější horní a dolní čelistí. Vpravo pak dolní končetiny.

Více o vývoji miminka 12. týden těhotenství a více sonografických snímků: https://www.babyonline.cz/vyvoj-miminka/devaty-desaty-tyden.html

Autoři: Texty na základě zdroje www.babyonline.cz, vlastní praxe a znalostí zpracovala MUDr. Jarmila Halová, doplnil a upravil MUDr. Ondřej Šimetka, přednosta Porodnicko-gynekologické kliniky FN Ostrava, kde byl rovněž pořízen ultrazvukový obrázek, autor: MUDr. M. Pětroš.

zdroj: www.babyonline.cz/tehotenstvi-tyden-po-tydnu/12-tyden