17. listopad - SVĚTOVÝ DEN PŘEDČASNĚ NAROZENÝCH DĚTÍ

20.05.2013 15:12

V roce 2012 obdržel při této příležitosti Doc. MUDr. Petr Zoban, CSc. z FN Motol od České neonatologické společnosti ocenění Purpurové srdce, které se uděluje za mimořádný přínos v neonatologii.