25. týden těhotenství

16.11.2014 18:40

Co se děje s maminkou 25. týden těhotenství?

25. týden těhotenství činí dosavadní přírůstek na váze asi 5 kg.

V tomto týdnu se také nejčastěji provádí glukózový toleranční zátěžový test, tzv. OGTT (zjistí se hladina cukru v krvi matky ráno nalačno a poté za 2 hodiny po vypití glukózového roztoku). Výskyt poruch metabolismu glukózy je v těhotenství poměrně vysoký (3 - 7 %). Více ohroženy jsou ženy starší 30 let, ženy s nadváhou, ženy, u nichž se vyskytl diabetes v rodině, ženy, které porodily v minulosti plod s vyšší porodní váhou (nad 4000 g). Nejčastěji se jedná o tzv. těhotenský (gestační) diabetes, který  se projeví většinou až v druhé půli těhotenství a po porodu vymizí.

Léčba spočívá v úpravě glykémií u těhotných (hladina cukru v krvi matky), nejčastěji pomocí diety a v případě přetrvávání vysokých hladin cukru pak pomocí inzulinu, aby se předešlo poškození plodu. V lehčích případech těhotenské cukrovky a při poctivém dodržování  diety a jiných opatření se těhotenství nijak nemusí lišit od těhotenství zdravých rodiček, těžší průběh cukrovky ale může ovlivnit výsledek těhotenství – děti mívají vysokou porodní hmotnost, cukrovka zpomaluje jejich vyzrávání,  těhotenství je provázeno zhoršenou funkcí placenty a je často nutné jej ukončit dříve. Ženy s cukrovkou, která musí být upravována inzulínem, jsou většinou sledovány v poradně pro riziková těhotenství a neměly by přenášet.

Cestování v těhotenství

Cestování vždy představuje určité riziko (vibrace, otřesy, riziko úrazu, narušení denního životního rytmu).  

Cestování ve veřejných dopravních prostředcích na krátké vzdálenosti je bezpečné, na dlouhé vzdálenosti s sebou nese riziko přehřátí, dehydratace nebo trombembolie (tvorby krevních sraženin v cévách, zejména žilách dolních končetin a eventuálně jejich utržením a vmetnutím do oběhu matky s jejím následným ucpáním). S ohledem na časté potíže nemocných (nevolnost, časté močení apod.) může být cestování i značně nekomfortní.

Cestování letadlem se nedoporučuje těhotným ve III. trimestru pro riziko předčasného porodu při tlakových změnách ve vyšších nadmořských výškách a vyšší riziko trombembolie. Letecké společnosti většinou na palubu těhotnou nad 36. týdnů nepustí.

Cestování autem z důvodu výše zmíněného se jeví jako nejvhodnější, ovšem při dodržování pravidel bezpečnosti. Je nutné použít bezpečnostní pás, který má být veden pod zvětšeným břichem, ne přes břicho.

Více o užívání bezpečnostních pásů v těhotenství: https://www.babyonline.cz/tehotenstvi/aktivity-sporty/uziti-pasu.html

Jak roste miminko 25. týden těhotenství?

V průběhu pokračujícího růstu plodu se postupně vyrovnávají velikostní disproporce mezi mozkovou a obličejovou částí hlavičky. S vývojem kostí, zejména horní a dolní čelisti, založením základů zubů a vedlejších nosních dutin, se obličej zvětšuje. Očička již zaujímají svou definitivní pozici a jsou téměř plně dotvořena. K úplnému oddělení víček dojde až v následujících týdnech. Na dolním konci boltce roste ušní lalůček, který se založil na boltci jako poslední.

25. týden těhotenství pokračuje též vývoj vnitřních orgánů, v plicích se větví průdušky v tzv. průduškový strom. K tomu, aby mohlo miminko po porodu samostatně dýchat, je však zapotřebí v plicních sklípcích (alveolech) dostatek buněk, které vytvářejí tzv. surfaktant (což je povrchově aktivní látka, která zabraňuje úplnému splasknutí plíce na konci výdechu). Tyto buňky se v plicních sklípcích teprve začínají tvořit. Dítě by ještě v této fázi vývoje nebylo schopno samo dýchat.

Plod měří 25. týden těhotenství od temene k zadečku cca 22 cm a váží kolem 700 g.

Vývoj miminka ve 25. týdnu těhotenství: https://www.babyonline.cz/vyvoj-miminka/dvacatyprvni-az-dvacatypaty-tyden.html

Autoři: Texty na základě zdroje www.babyonline.cz, vlastní praxe a znalostí zpracovala MUDr. Jarmila Halová, doplnil a upravil MUDr. Ondřej Šimetka, přednosta Porodnicko-gynekologické kliniky FN Ostrava.

zdroj: www.babyonline.cz/tehotenstvi-tyden-po-tydnu/25-tyden