37. týden těhotenství

16.11.2014 18:50

Co se děje s maminkou 37. týden těhotenství?

Od 37. týdne těhotenství do předpokládaného termínu porodu byste měla být vyšetřena v těhotenské poradně 1x týdně. Od 38. týdne (u některých lékařů již od 36. týdne) je součástí návštěvy v poradně i  kardiotokografické vyšetření plodu (KTG), které je v případě, kdy žena ještě nemá kontrakce, nazývané non-stress test (NST). Toto vyšetření slouží ke zhodnocení stavu plodu a event. děložní činnosti.

Přírůstek hmotnosti činí průměrně kolem 12 kg, je zcela možné, že do porodu již nic nepřiberete.

V tomto týdnu dojde k mírnému poklesu dělohy, který je způsoben sestupem hlavičky dítěte do pánve. Mohou vám tak polevit potíže s dýcháním.
 

Jak roste miminko 37. týden těhotenství?

U miminka ve 37. týdnu těhotenství stále probíhá tvorba tukové tkáně, na hmotnosti přibere do porodu ještě kolem 500g.

Povrch pokožky je pokryt kožním mázkem, který děťátko nejenom ochraňuje, ale také způsobuje, že je tělíčko kluzké. To usnadňuje průchod miminka porodním kanálem.

Na hrudníku se mírně vyklenují prsní bradavky. Mléčné žlázy novorozených holčiček i chlapečků jsou vyvinuty přibližně stejně.

Nadační fond N
Schematické zobrazení plodu v děloze krátce před porodem. Tento plod má fyziologickou podélnou polohu, na pánev naléhá hlavička. Více o poloze plodu: https://www.babyonline.cz/tehotenstvi/vyvoj-miminka/poloha-plodu.html

37. týden těhotenství miminko měří od temene k zadečku asi 35cm, váží kolem 2900g.

Co vzít s sebou do porodnice?

Nezapomeňte si též přibalit:
-    občanský průkaz
-    průkaz zdravotního pojištění
-    oddací list (popř. jeho kopii, kterou odevzdáte sociální pracovnici pro potřeby matriky, svobodné matky předloží svůj rodný list)
-    těhotenskou průkazku, kterou odevzdáte při příjmu

Můžete si též přibalit:
-    něco na čtení, blok, tužku
-    fotoaparát nebo kameru
-    vlastní oblečení (župan apod.) a vlastní dětskou kosmetiku, pokud nechcete použít nemocniční, příp. jednorázové podložky pro dítě
 

Jak je to v porodnici u nesezdaných rodičů?

Jedná-li se o svobodnou matku, je nutné předložit kromě OP vlastní rodný list, pokud má být do rodného listu dítěte zapsán také otec, je třeba předložit souhlasné prohlášení rodičů o určení otcovství, které je potřeba učinit společně na matrice. Nebudete-li prohlášení v porodnici mít, nebude otec v RL uveden a příjmení dítěte bude automaticky po matce.

Souhlasné prohlášení rodičů na matrice lze však učinit také po narození dítěte.

Autoři: Texty na základě zdroje www.babyonline.cz, vlastní praxe a znalostí zpracovala MUDr. Jarmila Halová, doplnil a upravil MUDr. Ondřej Šimetka, přednosta Porodnicko-gynekologické kliniky FN Ostrava.

zdroj: www.babyonline.cz/tehotenstvi-tyden-po-tydnu/37-tyden