4. týden těhotenství

16.11.2014 18:21

Co se děje s maminkou 4. týden těhotenství?

Konec 4. týdne je obdobím, kdy očekáváte (nebo neočekáváte) menstruaci. To, jestli došlo k oplodnění, dosud nevíte. Známky časného těhotenství většinou splývají se změnami, které označujeme jako „premenstruační syndrom“ (výkyvy nálad, bolesti hlavy či zad, pocity plnosti břicha, zvětšení prsou, zvýšené pocení).

Děložní sliznice však do této doby prodělala vlivem hormonů určité změny – je vysoká a zcela připravená přijmout oplozené vajíčko a zajistit mu výživu.
Pokud bylo uvolněné vajíčko ve vejcovodu oplodněno a doputovalo během posledních dnů (za intenzivního dělení) až do dělohy, dojde za příznivých podmínek k jeho uhnízdění (nidaci) do kypré děložní sliznice. V tomto případě menstruační krvácení nenastane. Může to být první známka vaší gravidity.

V některých případech se může objevit slabé krvácení, které je důsledkem narušení mateřských cév sliznice děložní v okolí zanořené blastocysty.  Některé ženy mylně považují toto krvácení za menstruační.

Naopak ne každé vynechání menstruace musí být vždy známkou těhotenství, zvlášť pokud má žena nepravidelný menstruační cyklus, je nemocná nebo je vystavena zvýšenému psychickému či fyzickému vypětí.

Jak se počítá těhotenství?

POZOR!
Těhotenství se počítá od prvního dne vaší poslední menstruace.

Menstruovala-li jste tedy naposledy od 1.- 4. března, je tím dnem, od kterého se počítá těhotenství 1. březen (a nikoliv až 14. březen, kdy mohlo dojít k oplozující souloži).

Těhotenství  trvá 40 týdnů (+/- 2 týdny) nebo-li 280 dnů, tedy 10 lunárních tj. asi 9 kalendářních měsíců.
Obvykle se dělí na 3 období (trimestry): první trimetr do 13. týdne, druhý trimetr do 27. týdne, 3. trimestr od 28. do 40. týdne.

Výpočet termínu porodu

Jak roste miminko 4. týden těhotenství?

Blastocysta nyní doputovala do dělohy, kde se zprvu pohybuje volně, v průběhu 4. týdne však dojde k jejímu uhnízdění.  Zanořuje se do vyhlodané jamky v děložní sliznici. Tomuto procesu se říká nidace. Žena je nyní již opravdu těhotná.

Nadační fond N

Z vnitřních buněk blastocyty se postupně vytvoří 2 vrstvy: entoderm (vnitřní zárodečný list) a ektoderm (vnější zárodečný list). Na straně ektodermu vznikne malá amniová dutina. Na té straně, kde vznikl entoderm, vznikne žloutkový váček. Mezi oběma váčky tak zůstane dvouvrstvá ploténka, složená z ekto a entodermu, ploténku označujeme též jako zárodečný terčík.
Nadační fond N

Původní dutina blastocyty mezi zevním obalem na straně jedné, zárodečným terčíkem a oběma váčky na straně druhé se hodně zvětšuje a mění se v dutinu choriovou. Zvětšování choriové dutiny vede k tomu, že se oba váčky se zárodečným terčíkem oddělují a vzdalují od zevního obalu blastocyty. Nakonec zůstanou tyto útvary připoutány k původnímu obalu jenom provazcem jemné tkáně – tzv. zárodečný stvol, který tak tvoří základ budoucího pupečního provazce.

Buňky obalu blastocysty pronikají až k mateřským cévám děložní sliznice, nahlodávají jejich stěnu a vytváří dutinky které spolu postupně splývají v rozsáhlejší prostory vyplněné mateřskou krví, oddělené tzv. choriovými klky (základ budoucí placenty). Mateřská krev choriové klky omývá a látky v ní obsažené zajišťují od této doby výživu zárodku a přísun kyslíku. Na konci 2. týdne od oplodnění je tedy celá blastocysta zanořena do děložní sliznice.
Délka zárodku je nepatrná, pouhých 0,1 - 0,2 mm.

Jak vypadá vaše těhotenství na ultrazvuku?

Nadační fond N

Na ultrazvukovém snímku je vidět gestační váček na konci 4. týdne (4+0) o velikosti 4,7 mm.

Více na https://www.babyonline.cz/vyvoj-miminka/druhy-tyden.html

Autoři: Texty na základě zdroje www.babyonline.cz, vlastní praxe a znalostí zpracovala MUDr. Jarmila Halová, doplnil a upravil MUDr. Ondřej Šimetka, přednosta Porodnicko-gynekologické kliniky FN Ostrava, kde byl rovněž pořízen ultrazvukový obrázek, autor: MUDr. M. Pětroš.

zdroj: www.babyonline.cz/tehotenstvi-tyden-po-tydnu/4-tyden