6. týden těhotenství

16.11.2014 18:23

Co se děje s maminkou 6. týden těhotenství?

Změny v organismu ženy

6. týden těhotenství již můžete prožívat „skutečné“ těhotenství se všemi radostmi i obavami, ne všechny ženy však v této době o svém těhotenství vědí. V tom tkví záludnost tohoto období, neboť během prvních týdnů se zakládají všechny orgány dítěte.

Je proto žádoucí, aby ženy ve fertilním období dodržovaly zdravou životosprávu.
Změny na váze ještě nezaznamenáte (nebo jen minimální – obdobně jako před menses), můžete však začít trpět nevolností nebo dokonce zvracením. Některé ženy jimi netrpí vůbec, jiné jen přechodně, někdy ale mohou trvat až do konce 4. měsíce.

V tomto období také nejčastěji dochází k potratům. V případě poruchy vývoje či poruchy uhnízdění oplozené vajíčko zaniká (zákon vše nebo nic). Zaniklé oplozené vajíčko je v termínu očekávané nebo zpožděné menstruace odplaveno s menstruační krví, žena ani nemusí zjistit, že byla těhotná.
Pokud však začnete špinit, není ještě důvod k panice (může se jednat o krvácení při hnízdění vajíčka), navštivte svého lékaře a ten rozhodne o dalším postupu.

Jak vypočítat termín porodu?

Termín porodu se vypočítá:první den poslední menstruace + 12 měsíců – 3 měsíce + 7 dnů
Např. při PM (poslední menstruace) 1. 7. 2009 je datum předpokládaného porodu 8. 4. 2010.

Nejspolehlivější určení termínu porodu je dle ultrazvukového vyšetření mezi 11.-14. týdnem.

Budoucí maminka tak může mít 2 rozdílné termíny porodu. Jestliže rozdíl mezi nimi není větší než týden, pak se bere jako směrodatný „měsíčkový“ termín. Je-li však rozdíl termínů více než týden (zejména u žen s nepravidelným cyklem), preferujeme datum porodu určené dle ultrazvukového vyšetření.

Nejméně spolehlivě lze určit termín porodu podle data prvních pohybů: připočtením 4 a půl kalendářních měsíců u ženy prvorodičky a připočtením 5 kalendářních měsíců u vícerodičky.
Čili prvorodička začne cítit první pohyby plodu asi ve 20. týdnu, vícerodička již v 18. týdnu.

V každém případě je velmi žádoucí vypočítat správné datum porodu již na začátku těhotenství (do cca 14. týdne) a tento údaj již v průběhu dalšího těhotenství neměnit. Zjistit přesné stáří plodu  po 20. týdnu je již téměř nemožné. Informace o přesném datu očekávaného porodu je důležitá zejména tehdy, dojde-li v těhotenství ke komplikacím, např. předčasnému porodu nebo ke zpomalení růstu plodu a lékaři musí rozhodovat o dalším postupu. Přesná znalost tzv. gestačního stáří plodu (přesné stáří plodu v týdnech a dnech) je při tomto rozhodování velmi důležitá. Obdobně důležitá je znalost termínu porodu i v případě, kdy žena tzv. přenáší – velká část žen, které přenáší, má pouze špatně určený termín porodu.

Výpočet termínu porodu

Jak roste miminko 6. týden těhotenství?

Vývoj 6. týden těhotenství (a období následujících týdnů) je zcela zásadní pro založení všech hlavních vnitřních orgánů, ale i pro změnu zevního vzhledu zárodku. Zárodek se v prvních týdnech vyvíjí nepředstavitelně rychle.

Na konci 6. týdne těhotenství tedy můžeme pozorovat:

  • Na zadní straně zárodku ve střední rovině uzavřenou nervovou trubici. Po obou stranách se zvýšil počet budoucích obratlů (prvosegmentů) na celkem asi 30 párů. Obrysy obratlů jsou na povrchu těla velmi zřetelně patrné. Dolní část zárodku tvoří ocasní konec (hrbol).
  • Na přední stěně dominuje v horní části poměrně velký, dopředu ohnutý základ mozku. Pod vyklenutím mozku (čelní hrbol) je vidět vklesnutí v podobě mělké jamky – primitivní ústní dutina. Na jejím dně je hltanová membrána, která ji odděluje od primitivního střeva. Membrána brzy proděraví, a tak dojde ke spojení s primitivním střevem. Pod primitivní ústní dutinou se postupně objevují v oblasti budoucího krku 3 obloukovité valy. Jmenují se žaberní oblouky. Pod nimi se přední stěna zárodku vyklenuje v ohnutý srdeční hrbol, který odpovídá velkému základu srdce.
  • Na přední straně ocasního hrbolu najdeme kloakovou membránu (základ řitního otvoru).
  • Při pohledu zboku se v oblasti předního mozku objeví jako první základ oka malá, tmavěji zbarvená ploténka ve tvaru knoflíku. Podobná, světlá, malá ploténka se objeví za ohnutím mozku. Je to základ vnitřního ucha.
  • Ve výši srdečního hrbolu se začínají vyvíjet horní končetiny, zpočátku mají podobu jednoduché ploutvičky


Délka zárodku je 6. týden těhotenství asi 6 mm. Se svými obaly je zárodek nejčastěji uložen ve sliznici na zadní straně dělohy.
Nadační fond N

Jak vypadá miminko na ultrazvuku?

Nadační fond N

Snímek z ultrazvuku: Zárodek nepatrné velikosti (asi 6 mm) v děloze v 6. týdnu těhotenství (4. týden od oplození). Oba konce zárodku jsou označeny křížky.

Více na https://www.babyonline.cz/vyvoj-miminka/ctvrty-tyden.html

Autoři: Texty na základě zdroje www.babyonline.cz, vlastní praxe a znalostí zpracovala MUDr. Jarmila Halová, doplnil a upravil MUDr. Ondřej Šimetka, přednosta Porodnicko-gynekologické kliniky FN Ostrava. Snímek z ultrazvuku: MUDr. Radan Doubek, popis k UZ snímkům MUDr. Eva Račanská

zdroj: www.babyonline.cz/tehotenstvi-tyden-po-tydnu/6-tyden