8. týden těhotenství

16.11.2014 18:25

Co se děje s maminkou 8. týden těhotenství?

8. týden těhotenství na vás gravidita ještě zdaleka není patrná. Přírůstek hmotnosti je velmi malý nebo nemusí být vůbec (asi 1- 1,5kg). V případě častějšího zvracení může dokonce dojít k mírnému poklesu hmotnosti.
Děloha ženy se již ale začíná zvětšovat (z hmotnosti asi 50g před těhotenstvím na hmotnost mezi 900-1200 g na konci těhotenství), je měkčí a prosáklejší.

Jednou z nejčastějších obtíží v graviditě bývají žaludeční nevolnosti a zvracení. Objevují se koncem 1. měsíce a obvykle mizí ve 4. měsíci. Většinou bývají mírného rázu (ranní zvracení na lačno) a neohrožují matku ani plod. Vážnější poruchou je zvracení i během dne (zejména po jídle), které již těhotnou obtěžuje, v prvních měsících může dokonce vést i k mírnému poklesu tělesné hmotnosti. Nejtěžší formou je časté zvracení  (bez vazby na jídlo) mnohokrát za den, většinou jen žaludečních šťáv, může dojít k dehydrataci, metabolickému rozvratu a ohrožení plodu.
Mírný stupeň těhotenského zvracení netřeba léčit, většinou koncem 4. měsíce samo odezní.
Doporučuje se sníst něco jednoduchého ještě před tím, než vstanete z postele (banán, piškoty, čaj). V případě celodenních nevolností se doporučuje jíst častěji v malých dávkách, vyhýbat se tučným nebo kořeněným jídlům. Můžete zkusit bylinné čaje proti nevolnosti (heřmánkový, zázvorový, mátový), v lékárnách jsou k dostání též zázvorová lízátka pro těhotné.
Při častějším zvracení vám může lékař předepsat léky proti zvracení a nevolnosti.
U nejtěžších forem je nutné těhotnou hospitalizovat.

Vstupní gynekologické vyšetření

Pokud jste tak již neučinila, je nejvyšší čas objednat se na gynekologické vyšetření.
Součástí každého gynekologického vyšetření v těhotenství je změření krevního tlaku, tělesné hmotnosti a vyšetření moči – opakují se při každé návštěvě.
Lékař zjistí důležité údaje týkající se zdravotního stavu ženy i její rodiny. Pečlivé odebrání osobní i rodinné anamnézy je velmi důležité. Zaměřuje se zejména na dědičná onemocnění a stavy, které mohou být komplikací v těhotenství. Následuje gynekologické vyšetření včetně vyšetření děložního čípku (kolposkopie + onkologická cytologie). V případě obtíží je možno odebrat kultivaci z pochvy nebo moči. V tomto týdnu je plod v děloze na ultrazvuku dobře patrný, lékař dobře vidí srdeční akci miminka.

Více: https://www.babyonline.cz/tehotenstvi/prohlidky-vysetreni/gyn-vysetreni.html

V průběhu prvního trimestru, nejpozděli ale do 16. týdne těhotenství vám bude odebrána krev k provedení tzv. vstupního laboratorního vyšetření. Jeho součástí je vyšetření krevní skupiny, Rh faktoru, vyšetření erytrocytárních protilátek, vyšetření krevního obrazu, bude rovněž  provedeno sérologické vyšetření HIV a HbsAg (žloutenky typu B) a sérologické vyšetření protilátek proti syfilis. Někdy tyto odběry mohou být provedeny současně s odběrem krve na tzv. prvotrimestrální screeningové vyšetření kolem 10. týdne těhotenství

Součástí vyšetření by mělo být i vyšetření prsů, nejen za účelem vyloučení nádorového procesu, ale hlavně pro záchyt plochých či vpáčených bradavek, o které je nutné v těhotenství pečovat tak, aby byly schopny kojení.
Do 22. týdne těhotenství budete do poradny chodit v rozmezí 4 týdnů  (liší se dle jednotlivých lékařů), dle průběhu těhotenství.

Jak roste miminko 8. týden těhotenství?

Miminko má vzhledem k tělu relativně velkou hlavu, ohnutou dopředu. Obličejová část je oproti mozkové části malá. Vývoj obličeje je dosti komplikovaný. Dochází ke srůstání vytvořených výběžků (základů pro dolní a horní čelist). V případě horní čelisti je vývoj složitější, neboť do základu horní čelisti vstupuje seshora výběžek čelní (základ nosu). Zde také nejčastěji vznikají rozštěpové vady. Postupně se vytvoří nosní kanálky i nosní dírky. Srůstající výběžky ohraničují ústní otvor, který se postupně zmenšuje.
Základy očí leží stále po stranách hlavy. Jsou velmi výrazné a tmavé (základ sítnice) vzhledem k ukládání pigmentu. V této době je již založen i základ zevního zevního zvukovodu.  
Velmi nápadné změny se dějí v tomto týdnu na končetinách, zejména horních. Na jejich horní válcovité části se objevuje loketní ohnutí, takže horní končetina má zřetelnou paži a předloktí. Na dolní, ploché a široké části horních končetin se objevují čtyři podélné rýžky, které od sebe oddělují pět silnějších válečkovitých útvarů – prstové paprsky. Vaše miminko má na rukou již základ 5 prstíků.
Na dolní končetině se založením kolenního ohnutí dá rozlišit nahoře stehno, dole bérec. Prstové paprsky se ale založí až v následujícím týdnu.
Délka plodu je asi 2 cm.

Nadační fond N

Nadační fond N

Nadační fond N

Obrázek 1: Zárodek v choriové dutině v 6. týdnu po oplození (8. týden těhotenství). Choriová dutina se jeví jako tmavá, na zárodku se dá dobře rozlišit hlavička a horní končetiny.

Nadační fond N

Obrázek 2: Zárodek v choriové dutině. Dá se dobře rozlišit výrazně dopředu ohnutý základ mozku, horní končetina s patrným loketním ohnutím. Od přední strany trupu odstupuje pupečník a připojuje se k placentě.

Autoři: Texty na základě zdroje www.babyonline.cz, vlastní praxe a znalostí zpracovala MUDr. Jarmila Halová, doplnil a upravil MUDr. Ondřej Šimetka, přednosta Porodnicko-gynekologické kliniky FN Ostrava, obrázky z UZ: MUDr. Radan Doubek, popis k nim: Doc. Šťastná.

zdroj: www.babyonline.cz/tehotenstvi-tyden-po-tydnu/8-tyden