9. týden těhotenství

16.11.2014 18:25

Co se děje s maminkou 9. týden těhotenství?

To, že jste těhotná, zatím poznáte v tomto týdnu těhotenství na sobě jen vy (a lékař).

Maximum změn pozoruje většina žen na prsou (zvláště ty, které tyto změny pozorovaly i během menstruace). Prsy jsou plnější, s rýsujícími se žilkami, na pohmat citlivé, prsní dvorec a bradavky tmavnou. U žen, které pociťují výrazné zvětšování prsou, je na místě použít krém proti striím  (k dostání v lékárně) nebo alespoň zvláčňující krém či olej, je vhodné zakoupit též těhotenskou podprsenku.

Některé ženy mohou být v tomto období zvýšeně citlivé, plačtivé a  emočně labilní, typické bývá střídání nálad. Změny připomínají vystupňovaný premenstruační syndrom. Některé ženy však bývají naopak ve velmi dobré pohodě.

Hladina hCG (těhotenského hormonu choriogonadotropinu) mezi 8. – 11. týdnem těhotenství dosahuje vrcholu.

Jak roste miminko 9. týden těhotenství?

I 9. týden těhotenství je hlavová část zárodku ve srovnání s trupem značně veliká. Rovněž její ohnutí (souvisí s rychlým růstem mozku) až k srdečnímu hrbolu přetrvává. Trup a oblast krku se naopak trochu napřimují.

V obličeji se postupně srůstají jednotlivé výběžky. Dokončuje se vývoj nosu, který se zvedá nad úroveň obličeje. Vyvíjející se oči se přesouvají z postranní polohy dopředu a přibližují se k sobě. Oči jsou stále široce otevřeny. Základ brady je velmi široký, stejně tak i ústa. Kolem zevního zvukovodu se objevují hrbolky, které jsou základem ušního boltce. Rysy obličeje jsou nápadně hrubé.

V dutině břišní roste do délky tenké střevo a skládá se v kličky. Značné velikosti dosahuje v tomto období nad střevem uložený základ jater. Je tak velký, že na přední straně zárodku vytváří pod srdečním hrbolem další – jaterní hrbol. Velká játra vedou k napřimování dosud stočeného zárodku.

Nápadné jsou i změny na končetinách. Na horních se rýhy mezi prstovými paprsky ztenčují, takže základy prstů jsou nyní navzájem spojeny tenkými plovacími blánami. Na dolních končetinách se rýhy a prstové paprsky teprve zakládají.

Ocásek již téměř zmizel, zbytek ocásku zůstane jako budoucí kostrč.

9. týden těhotenství je délka embrya cca 25 mm, váha kolem 4g.

Více na https://www.babyonline.cz/vyvoj-miminka/sedmy-tyden.html

Vícečetná těhotenství


Mnohočetná těhotenství jsou spojena se zvýšeným nebezpečím pro matku i plod, zejména s rizikem předčasného porodu. Jsou proto považována za těhotenství riziková.

Nejméně vzácná z vícečetných gravidit jsou dvojčata, jejichž frekvence je cca 1x na 80 těhotenství. Vyskytují-li se však dvojčata v rodině, je pravděpodobnost vyšší. Mnohem vzácnější jsou trojčata (1x na 802 těhotenství) a ještě více čtyřčata (1x na 803 těhotenství)…

Celosvětově, ale zejména v rozvinutých zemích, lze zaznamenat zvýšený výskyt dvojčat v důsledku léčby ženské sterility ovariální stimulací (léky stimulující ovulaci umožňují dozrát více než jednomu vajíčku, a tím vytvářejí předpoklady pro vznik vícečetného těhotenství ) a zavedením metod IVF (in vitro fertilizace = oplodnění ve zkumavce).

Jaký je rozdíl mezi dvouvaječnými a jednovaječnými dvojčaty?

Dvouvaječná dvojčata – jsou častější, dvě různá vajíčka jsou oplodněna dvěma různými spermiemi, každý plod má svou placentu, mohou být různého pohlaví. Jedná se vlastně o sourozence.

Jednovaječná dvojčata- vznikají oplodněním jednoho vajíčka jednou spermií, které se v rané fázi embryonálního dělení rozdělí ve dvě. Mají tedy jednotný dědičný základ (jsou vždy stejného pohlaví, mají stejnou skupinu krve, vzhled, genetickou výbavu… ). Mohou mít společnou placentu.

Více o vícečetném těhotenství: https://www.babyonline.cz/tehotenstvi/vicecetne-tehotenstvi.html

Jak vypadá miminko 9. týden těhotenství na ultrazvuku?

Nadační fond N

Na snímku je vidět plod se žloutkovým váčkem. Stáří plodu je 8 týdnů a 3 dny, velikost 19 mm. U plodu je snadno k rozeznání hlavička, horní a dolní končetiny, mezi nimi část pupečníku.

Nadační fond N

Plod stáří 8 týdnů a 6 dní, velikosti 23 mm.

Autoři: Texty na základě zdroje www.babyonline.cz, vlastní praxe a znalostí zpracovala MUDr. Jarmila Halová, doplnil a upravil MUDr. Ondřej Šimetka, přednosta Porodnicko-gynekologické kliniky FN Ostrava, kde byl rovněž pořízen ultrazvukový obrázek, autor: MUDr. M. Pětroš.

zdroj: www.babyonline.cz/tehotenstvi-tyden-po-tydnu/9-tyden