Nadační fond "N" zafinancoval nový nábytek na neonatologickém oddělení JIRP ve FN Motol

28.07.2015 10:03

Nový nábytek na oddělení JIRP od společnosti Mikopa spol. s. r. o. jsme dostali částečně darem, částečně se finančně spolupodílel Nadační fond "N". Děkujeme.

 

Nový nábytek z peněz Nadačního fondu