Další potřebný stůl a židle pro naši neonatologii

Další potřebný stůl a židle pro naši neonatologii

Pracovní stůl, skříně a židle v celkové částce 20 tisíc byly pořízeny z příspěvků pro Nadační fond "N". Zlepšujeme tím nejen pracovní prostředí, ale předcházíme i případným problémům se starým hygienicky nevyhovuícím mobiliářem.