Nadační fond "N" zafinancoval nový nábytek na neonatologickém oddělení JIRP ve FN Motol

Nadační fond "N" zafinancoval nový nábytek na neonatologickém oddělení JIRP ve FN Motol

Nový nábytek na oddělení JIRP od společnosti Mikopa spol. s. r. o. jsme dostali částečně darem, částečně se finančně spolupodílel Nadační fond "N" (15.326 Kč). Děkujeme.