Předávání monitorů dechu

Předávání monitorů dechu

Nadační fond "N" a Neonatologické oddělení ve FN Motol přebralo 15 ks monitorů dechu od Nadace křižovatka. Děkujeme!