Stanovy Nadačního fondu N

Stanovy Nadačního fondu N reflektují naše poslání zlepšovat prostředí, přístrojové vybavení a vzdělanost personálu na Neonatologickém oddělení s JIRP při Fakultní nemocnici Motol, jednom ze špičkových pracovišť svého druhu v ČR.

Účelem nadačního fondu je podpora péče o novorozence na Novorozeneckém oddělení s jednotkou intenzivní a resuscitační péče FN v Motole.

Nadační fond byl založen s cílem obstarat finanční prostředky na pokrytí nákladů spojených s vysoce odbornou péčí o zdravé, ale zejména i kriticky nemocné donošené i nedonošené novorozence, které přesahují možnosti jejich úhrady z přidělovaných finančních prostředků ze státních zdrojů včetně zdravotních pojišťoven.

Posláním nadačního fondu je přispívat ke zlepšení péče o nemocné novorozence a tím i ke snižování neonatální úmrtnosti a výskytu nezvratného poškození perinatálně ohrožených dětí. Fungování nadačního fondu by se mělo zaměřit zejména na možnosti obstarávání speciální, finančně těžko dostupné medicínské techniky, léčebných pomůcek a léků, na zlepšování nemocničního prostředí pro rodiče i personál a na prohlubování odborné kvalifikace pracovníků oddělení v rámci stáží a odborných setkání.